CONTACT INFORMATION

 Huaian Giawing International Co., Ltd.

 56-70 East Taiping Street, Huaian, Jiangsu 223001, China

 Tel : +86-517-83906568    Fax: +86-517-83906598 

 Mobile Phone: +86-13505248568

 Email: huainian@giawing.com


   
 

Huaian Giawing International Co.,Ltd.
56-70 East Taiping Street ,Huaian,Jiangsu 223001,China
Tel:+86-517-83906568  Fax: +86-517-83906598  Email:huainian@giawing.com